Det nevrale nettverk kan du lage atomreaktorer tryggere

Ingeniører fra Purdue University (Indiana, USA) utvikler et nytt system som kan øke effektiviteten av inspeksjoner, integriteten til kjernefysiske reaktorer ved bruk av kunstig intelligens (AI). I en artikkel publisert i tidsskriftet IEEE Transactions on Industrial Electronics, forskere beskrevet rammen for maskinlæring naive Bayes - ultra nøyaktig neurale nettverk i stand til effektivt å identifisere sprekker i reaktorene på grunnlag av analyse av individuelle videorammer.

Det nevrale nettverk kan du lage atomreaktorer tryggere

"Regelmessig inspeksjon av komponenter i kjernekraftverk er viktig for å sikre trygg drift," - sier Muhammad Jahan, assisterende professor, School of Civil Engineers navngitte Lyle ved Purdue University.

"Imidlertid, nåværende fremgangsmåter har en tendens til å være svært tidkrevende og møysommelig og meget ofte møtt med den subjektive vurdering, som i hoved analyse av video for tilstedeværelse av sprekker i reaktorene utfører teknisk og mennesker."

Det automatiske analysesystem utviklet av Purdue benytter en database som inneholder bildet omtrent 300 tusen forskjellige sprekker og andre strukturelle karakteristika. Effektivitetsforsøk reaktorsystemer opprettholdes selv i det tilfelle når behovet for inspeksjon av reaktorelementet er under vann, som vanligvis finner sted når vannet i reaktoren er brukt for kjøling. Dette systemet reduserer risikoen for menneskers helse. Det nevrale nettverk analyserer hver centimeter av hver ramme i letingen etter sprekker, og deretter overvåker hver sprekk fra en ramme til en annen ved hjelp av en data fusjon algoritme.

Det nevrale nettverk kan du lage atomreaktorer tryggere

"Den felles behandling kan forbedre tilstrekkelighet og effektivitet av fremtidige beslutninger", - fortsetter Jahan, og bemerker at det nevrale nettverk demonstrerer effekten av 98, 3 prosent i definisjonen av sprekker, noe som er vesentlig høyere enn med andre, selv de mest moderne metoder og tilnærminger.

Mens verden fortsetter å bevege seg mot fornybare energikilder, er kjernekraft i økende grad ikke et stort, men heller et alternativ, selv om en pålitelig valg. Ikke-avvisning av kjerneenergi kan bli forklart i det minste ved det faktum at solenergi eller vindkraftverk har en rekke begrensninger og deres ytelse i første omgang den er avhengig av vær driftsforhold hvor de befinner seg.

En av de viktigste trendene i moderne fysikk er jakten på den såkalte "hellige gral" av fornybar energi - muligheten for å bruke kjernefysisk fusjon for å gi alle våre energibehov. Til tross for at forskere har oppnådd meget gode resultater i stabilisering og støtte for kjernefysisk fusjon, vi er ennå ikke klar til å stole på denne energikilden. Derfor, for tiden den eneste tilgjengelige og tryggeste måten å bruke atomenergi er fortsatt fisjon metode for ytterligere å forbedre sikkerheten og effektiviteten som jobber mange forskere fra hele verden. For eksempel eksperter observere utviklingen av de såkalte saltsmeltereaktorer, hvor den basis kjølevæsken er en blanding av smeltede salter, som kan operere ved høye temperaturer, mens den forblir ved et lavt trykk, slik at de mekaniske påkjenninger som blir redusert og øket sikkerhet og holdbarhet.